[Ànemos és un terme grec (ἄνεμος) que significa ‘respiració’. Prové del protoindoeuropeu *ane- d’idèntica semàntica i possiblement del sànscrit anitis (‘aire’). Comparteix la mateixa etimologia el mot llatí animus, que convoca el concepte més petit i orgànic d’«alè» o el més vast i atmosfèric de «vent». Ànemos és vent i és aire, doncs, però remet alhora al buf de la respiració que ens manté vius, el principi vital sense el qual no podem ser.

Darreres Entrades RECOMANATS