La idea d’organitzar aquesta exposició conjunta parteix de l’atracció que, tant la Maca San Martín com la Noemí Mases, senten per dos conceptes a priori oposats: el natural i l’artificial. En les seves fotografies i els seus collages, respectivament, aquests conceptes s’han reflectit sota perspectives similars. Així doncs, el natural es percep per ambdues com allò desconegut, vigorós, salvatge i sublim, mentre que l’artificial es veu més aviat com un reemplaçament del primer a partir d’una imitació o semblança. Pel que fa a la manera de mostrar les obres, no obstant, s’hi poden apreciar diferències. Si bé en les fotografies de la Maca cada concepte es presenta de forma autònoma i paral·lela, en els collages de la Noemí els dos coexisteixen, de manera que estableixen relacions d’interdependència. 

Darreres Entrades RECOMANATS