EXPOSICIÓ “El natural i l’artificial” de Noemí Mases i Maca San Martín

La idea d’organitzar aquesta exposició conjunta parteix de l’atracció que, tant la Maca San Martín com la Noemí Mases, senten per dos conceptes a priori oposats: el natural i l’artificial. En les seves fotografies i els seus collages, respectivament, aquests conceptes s’han reflectit sota perspectives similars. Així doncs, el natural es percep per ambdues com…